СУРАЛЦАГЧИЙН СОРИЛЫН ШАЛГАЛТ
ЗӨВЛӨМЖ: ЭНЭХҮҮ СОРИЛ НЬ СУРАЛЦАГЧИЙН СУУРЬ МЭДЛЭГИЙН ТҮВШИНГ ТОГТООХ СОРИЛЫН ШАЛГАЛТ БОЛНО.
Талбаруудыг үнэн, зөв бөглөнө үү